บริษัทไทยอีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (เป็นบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)) และบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ซึ่ง TEX เป็นผู้ผลิตสาร แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลทรายแรกในประเทศไทย โดยผลิตจากเอทิลีน ออกไซด์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์ และเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลมากมาย เช่น แชมพู, ครีมอาบน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาล้างจาน ฯลฯ. ซึ่งคาดว่า TEX จะสามารถทดแทนการนำเข้าสารจากต่างประเทศได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1000 ล้านบาท

ไทยอีทอกซีเลท เปิดโรงงานแฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท แห่งแรกในไทย  

16 พฤศจิกายน 2549 ...

พนักงานไทยอีทอกซีเลทพบชุมชน  

พนักงานไทยอีทอกซีเลทพบชุมชนบ้านพลง ...


   
Vistor Number : 00098603 Copyright © 2008 Thai Ethoxylate Co.,Ltd. ( TEX ).
All rights reserved.Best view 1024*768 pixel, IE Browser.
Site Map