ข่าวสารความเคลื่อนไหว

TEX คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย "Best Employer Thailand 2021"
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัล Best Employer Thailand Award 2021 โดย ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Managing Director and partner และ คุณนภัส ศิริวรางกูล partner จาก Kincentric เป็นผู้มอบรางวัล
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง Hig...
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดชลธาราม (พยูน) ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดชลธาราม (พยูน) ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคุณอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กรในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดโสภณวนาราม และ วัดห้วยโป่ง จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดโสภณวนาราม และ วัดห้วยโป่ง จ.ระยอง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดซอยคีรี และ วัดหนองแฟบ ทักขิณาราม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ TEX เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทำบุญเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดซอยคีรี จังหวัดระยอง โดยมี คุณธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ TEX ยังคงสืบสานประเพณีในชุมชนม...
TEX ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดชากลูกหญ้า เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX Online Market ครั้งนี้ ขอแนะนำ"Horm Herb" และ "Rice Me"ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
TEX ...เคียงคู่ชุมชนขอแนะนำทุกท่านสนับสนุน"Horm Herb" และ "Rice Me"ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
Snack Bar Rice Me "อร่อย ดี มีประโยชน์"
มีส่วนผสมหลักจากข้าวอินทรีย์ของกลุ่มชาวนาและแปลงนาผืนสุดท้ายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
โครงการปลูกต้นคน TEX ปีที่ 2 "ปลูกป่าในใจ...ปลูกต้นไม้แทนคน"
โครงการปลูกต้นคน TEX ปีที่ 2 "ปลูกป่าในใจ...ปลูกต้นไม้แทนคน"
TEX ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดมาบชลูด วัดประชุมมิตรบำรุง และวัดตากวนคงคาราม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดมาบชลูด, วัดประชุมมิตรบำรุง และ วัดตากวนคงคาราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX เพิ่มจำนวนทรัพยากรใต้ท้องทะเล ผ่านโครงการ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบ New Normal" ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ตัวแทนพนักงาน TEX เพิ่มจำนวนทรัพยากรใต้ท้องทะเลผ่านการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หอยหวานและพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ ณ บริเวณชายหาดหนองแฟบ โดยมี คุณจรัล เข็มกลัด ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบเป็นผู้รับมอบ
TEX รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธี นายภานุวัติ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหก...
TEX ร่วมกับ GCME ส่งมอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ใช้แล้วเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งต่อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วภายในโรงงานมอบให้แก่ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง หนึ่งในภารกิจการส่งเสริมคนดีสู่สังคมที่กรมราชทัณฑ์มุ่งเน้นให้ทัณฑสถานฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจากพ้นโทษ จะได้ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก โดยมี คุณนำโชค หมั่นทำ นัก...
คณะผู้บริหาร TEX ร่วมต้อนรับ คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ ในกิจกรรม "MD GGC Site Visit"
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร TEX ร่วมต้อนรับ คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม นอกจากนี้คุณไพโรจน์ ยังร่วมพูดคุยแสดงความห่วงใยกับพนักงาน TEX ผ่านระบบ Microsoft Team ถึงการทำงานและมาตรการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ C...
TEX ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 รับมอบโดย คุณสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดน...
ผู้บริหารและพนักงาน TEX ร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบข้าวสารและไข่ไก่ในโครงการ "อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด" ประจำเดือนตุลาคม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร พร้อมด้วย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมตัวแทนพนักงาน TEX ผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ส่งมอบไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง และข้าวสารจำนวน 250 กิโลกรัม ในโครงการอิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด (เดือนตุลาคม)
TEX ห่วงใยใส่ใจชุมชนส่งมอบชุดอาหารกลางวันให้ผู้ป่วยติดเชื้อฯและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) พร้อมด้วย คุณมาโนช ชุมเกษียร ประธานชุมชนล้อเกวียน ร่วมส่งมอบชุดอาหารกลางวันจากฝีมือกลุ่มแม่บ้านชุมชนล้อเกวียน สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 100 ชุด ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีคุณภารดี เจิมพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ดูแลศูนย์พักคอยฯ เป็นผู้รับมอบ
TEX Online Market ขอเชิญท่านมาลองชิมกุ้งเหยียดและห่อหมกรักษ์โลกจากชุมชนตลาดมาบตาพุด อร่อยฟินสุดปัง
TEX Online Market ขอเชิญท่านมาลองชิมกุ้งเหยียดและห่อหมกรักษ์โลกจากชุมชนตลาดมาบตาพุด อร่อยฟินสุดปัง
TEX รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี คุณสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี
พนักงานจิตอาสา TEX ส่งมอบสุขภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบสุขภัณฑ์ที่ใช้แล้วภายในโรงงานจากโครงการ Idea The Idol ด้าน Environment ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 3Rs ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนส่งเสริมด้านสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากร โดยมี คุณอนุชิต สุขกสิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง เป็นผู้รับมอบ
TEX สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Face Shield และหมวกคลุมผม จำนวน 1,100 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์อำนวยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 (CTC-Rayong) ภายใต้การกำกับดูแลและสั่งการโดยศ...
TEX จับมือ GC6 สานต่อนโยบาย GC Upcycling Project เปิดตัวกระเป๋ารุ่นใหม่จากวัสดุเหลือใช้ภายใต้แบรนด์ TEX Cycle
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบคุณทศพร บุณยพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และ คุณรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งมอบกระเป๋า TEX Cycle รุ่น BBGC6 I และ BBGC6 II จากโครงการ Waste is’t Wasted
TEX รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO FACTORY ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) โดยได้รับเกียรติจากนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้กับนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในประเภทต่างๆ พร้อมทั้งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนาย...
TEX Online Market หอมฟินและปลอดภัยในช่วง Covid-19 ไปกับผลิตภัณฑ์ "Luffala Sense of healthy skin" ชุมชนหนองแฟบ
TEX ...เคียงคู่ชุมชนขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid19
สะอาด? มั่นใจ? ปลอดภัยด้วย?ผลิตภัณฑ์จาก LUFFALA
สะดวกพกพาได้ทุกที่? เจลแอลกอฮอล์? สเปรย์แอลกอฮอล์?ลุฟฟาลา? กลิ่นหอมสะอาด? สดชื่น? ครีมบำรุงทั้งผิวมือและผิวกาย กลิ่นหอมละมุน มีส่วนผสมของกลีเซอรีนบริสุทธิ์? ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น? ไม่แห้งตึง?

LUFFALA Sense of Healthy Skin
TEX คว้ารางวัลในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Award ด้านการจัดการของเสีย ระดับเหรียญเงิน ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN (ภ...
TEX สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีที่ 10
โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2564
TEX สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีที่ 10 ?

รับชมคลิป VDO Click https://web.facebook.com/ThaiEthoxylate/videos/1053437962067017
TEX ร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมทำบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่วัดตากวน คงคาราม จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชน โดยมี คุณอนุชิต แสวงหา ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้รับมอบ
TEX Online Market ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด
TEX ...เคียงคู่ชุมชน ??ขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid19
?? Work From Home ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ...."กล้วยตุ้ยนุ้ย" สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด มีทั้งกล้วยกวนอร่อยหนุบหนับ และกล้วยหอมแผ่น 2 รส (หวาน/เค็ม) อร่อยกรุบกรอบ เคี้ยวเพลิน อุดมไปด้วยสารอาหาร ผ่านวิธีการแปรรูป "ไม่ใส่สารกันบูด"
?อร่อยมีประโยชน์<...
TEX เดินหน้าสนับสนุนของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย Covid-19 ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบ้านฉาง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนของใช้จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีคุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยถึงระบบการบริหารจัดการศูนย์พักคอยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อฯ จำนวน 110 เตียงโดยทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเปิดบ...
TEX ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น AIRVO 2 มูลค่า 200,000 บาท
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ คุณสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น AIRVO 2 มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนฯ
ในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จั...
TEX มอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ประจำปี 2564
สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องรับการดูแลกว่า 300 คน โดยมี คุณถวิล โพธิ์บัวทอง นายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้รับมอบนอกจากนี้ยังมีการส่งมอบไข่ไก่สดจำนวน 1,200 ฟอง ซึ่งมาจากการสมทบทุนของเพื่อนๆ พนักงาน TEX ที่ต้องกา...
TEX ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ กับ คุณผดุงเกียรติ์ แจ่มแจ้ง ส...
TEX Online Market ครั้งนี้!! ขอนำเสนอพุทราพันธุ์บอมเบย์ที่ปลูกบนพื้นทรายแห่งสุดท้ายในตำบลมาบตาพุด "พวกเราชาว TEX อิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ"
TEX ...เคียงคู่ชุมชน ขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid 19 ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ....
"พุทราที่ปลูกบนพื้นทราย ในตำบลมาบตาพุด" หนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด
พุทราพันธุ์บอมเบย์ ที่มีความพิเศษจากวิธีการปลูกบนพื้นทราย ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นหนึ่งในตำบลมาบตาพุด ทำให้พุทรามีเอกลักษณ์ที...
TEX ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชนแผ่นดินไท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชนแผ่นดินไท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สนับสนุนอาหารแห้งเพื่อร่วมจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้อฯ จำนวน 40 ครัวเรือน โดยมี คุณภัทรพล สุวรรณวุฒิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ประธานชุมชนแผ่นดินไท เป็นผู้รับมอบ
TEX ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ คุณสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ
TEX Online Market ครั้งนี้....ขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุน"ข้าวโพดปลอดสารพิษ"ผลผลิตจากเกษตรกรชุมชนบ้านพลง
TEX ...เคียงคู่ชุมชน ขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid 19 ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ...."ข้าวโพดปลอดสารพิษจากชุมชนบ้านพลง"
ด้วยความใส่ใจคุณภาพตั้งแต่การเตรียมปลูกของเกษตรกรในชุมชนบ้านพลง จังหวัดระยอง สะอาด ปลอดสารพิษ หวานหอมอร่อยหนุบหนับแบบมีประโยชน์ กับข้าวโพดหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกทาน
TEX ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรจากชุมชนบ้านพลง จำนวน 150 ชุด เพื่อส่งแทนกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด ในโอกาสนี้ TEX ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละและทุ่มเททำงานอย่างแข็งขันร่วมต่อสู้วิกฤตในครั้งนี้เพื่อพวกเราทุกคน
TEX ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ณ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 (Hospitel) ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสระบุรี
ทั้งนี้ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ได้รับการส่งมอบจาก GC ภายใต้โครงการ “ล้านความห่วงใย เพ...
TEX ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านพลง สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด
รับชม VDO Click ?https://web.facebook.com/ThaiEthoxylate/videos/579279369746816???
อีกหนึ่งเยาวชนต้นกล้าในชุมชนซอยร่วมพัฒนา นางสาวจันทร์นิภา รอสูงเนิน ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการทุน "ต้นกล้าอาชีวะ พัฒนาบ้านเกิด" รุ่นที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนต้นกล้าอาชีวะ พัฒนาบ้านเกิด รุ่นที่ 2 นางสาวจันทร์นิภา รอสูงเนิน นักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด รับชม VDO Click ?https://web.facebook.com/ThaiEthoxylate/videos/887126798565668???
TEX Online Market ขอเชิญชวนทุกท่านนำความสุขใส่ลงกระเป๋ามอบแทนรักจากหัวใจให้คุณแม่ ร่วมสนับสนุนสินค้าจากชุมชนมาบชลูด
วันแม่ปีนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญน่ารักๆมอบแทนใจ TEX Online Market ขอเชิญชวนทุกท่านนำความสุขใส่ลงกระเป๋ามอบแทนรักจากหัวใจให้คุณแม่ ร่วมสนับสนุนสินค้าจากชุมชนมาบชลูด ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ...
"Chal?d กระเป๋าผ้าวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด" ความใส่ใจและความสุขของคนในชุมชนที่ตั้งใจส่งต่อรอยยิ้มผ่านทุกรอยเย็บ จากเหล่าเซียนตัดเย็บกระเป๋าผ้าของคนในชุมชนมาบชลูด มอบแทนใจให้คนท่ีคุณรักมีสินค้าให้เลือ...
TEX ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน จตุปัจจัย และสิ่งของจำเป็นในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแฟบ ทักขิณาราม และ วัดตากวน คงคาราม
อ.เมือง จ.ระยอง โดยผู้เข้าร่วมมีการรักษามาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ส่งมอบสิ่งของและจตุปัจจัย ร่วมทำบุญเนื่องในป...
TEX Online Market ขอแนะนำสินค้าจากชุมชนวัดชากลูกหญ้า "ปลาส้มแม่สมพงษ์ อร่อยนัวยั่วน้ำลายย้อย"
TEX ...เคียงคู่ชุมชนขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากชุมชน
ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ..."ปลาส้มแม่สมพงษ์ จากชุมชนวัดชากลูกหญ้า"
สด สะอาด ผ่านวิธีการปรุงด้วยความใส่ใจในคุณภาพ!!
และสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลาทอดนาน กลัวทานไม่หมดทั้งตัว
TEX ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ น้องๆ นักเรียนชุมชนหนองน้ำเย็น ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ
น้องๆ นักเรียนชุมชนหนองน้ำเย็น ประจำปี 2564 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำพื้นที่ (อสม.) ให้การดูแลความปลอดภัยรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด
TEX ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนไปด้วยกันครั้งนี้เราขอเสนอ...ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี
ช่วงสถานการณ์แบบนี้ TEX ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนไปด้วยกันครั้งนี้เราขอเสนอ...ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี ที่ใครใช้ก็ฟินติดใจเพราะกลิ่นหอม คุ้มค่า ราคาดี แถมเรายังมีโปรโมชั่นอีกด้วยโดย TEX เรานำความรู้และศักยภาพของพนักงานเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้ชุมชนหนองแฟบ มีรายได้จากการผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT เรามุ่งเน้นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ชุ...
TEX ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อการศึกษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) จ.ระยอง โดยมี คุณธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตัวแทนประธานในพิธี
TEX สานใจชุมชนและกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ Covid-19
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
สานใจชุมชนช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สนับสนุนขนมไทยจากชุมชนอิสลามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานอาชีวะเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
TEX สนับสนุนโครงการความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด19 !!
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ คุณอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนภายในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตั้งศูนย์บริการวัคซีนนอกสถานพยาบาลแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
TEX สนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด นำทีม TEX
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอานันทมหิดล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านฉางดำเนินการจัดต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมช...
ตัวแทนผู้บริหาร TEX เข้าพบคุณถวิล โพธิบัวทอง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณถวิล โพธิบัวทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยหารือกับคณะผู้บริหารถึงเรื่องการจัดการวัคซีน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT ของวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบน้ำยาดี๊ดี มอบให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักตามแผนการดำเนินกิจกรรม CSR ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ซึ...
ตัวแทนผู้บริหาร TEX พบหน่วยงานราชการเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง และคุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีแก่ท่านผู้เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ร่วมพูดคุยหารือกับคณะผู้บริหารถึงเรื่องการจัดการวัคซีน และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์ COVID 19
TEX สานใจชุมชนสนับสนุนสินค้าเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด มอบน้ำดื่มสมุนไพรจำนวน 300 ขวด ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
TEX สานใจชุมชนสนับช่วยเหลือกันในช่วง Covid-19 สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวระยองผู้ปลูกสับปะรด จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรสับปะรดจากเกษตรกรชาวระยอง จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมด้วยข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
TEX สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบ คุณวิชิต ศรีชลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครระยอง ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับคุณนิพนธ์ เตชะโชควารี และคุณวิโรจน์ มโนพรศิริ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ถึงภาพรวมสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ณ ปัจจุบัน และการบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดระยอง
TEX ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบ คุณอนุชิต สวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด และคุณรัชกิจ กลั่นพรหม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
TEX สนับสนุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง โดยมีคุณสายทิพย์ แสงไฟ หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรวมพลังน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
TEX สนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลำรางสาธารณะรอบศาลาอเนกประสงค์ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) สนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลำรางสาธารณะรอบศาลาอเนกประสงค์ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่
TEX ร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงงาน
TEX ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปี2564ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
พนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปี2564ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เพื่อแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก้ปัญหาภาวะโลหิตสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
TEX จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสจัดตั้งบริษัทครบรอบ 16 ปี
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมสักการะศาลพระภูมิ ศาลตา-ยายและพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสจัดตั้งบริษัทครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จากวัดเนินพระ เป็นผู้ประกอบพิธี นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะครบ 15 ปี ด้วย
TEX เข้าร่วมงานทำบุญฉลองอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ ชุมชนตากวนอ่าวประดู่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมงานทำบุญฉลองอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงงาน
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2564 ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและการทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในชั้นเรียน ให้กับเด็กและเยาวชน
TEX จัดโครงการ “Health to School น้องๆปลอดภัยห่างไกล COVID-19”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการ “Health to School
น้องๆปลอดภัยห่างไกล COVID-19” สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี คุณสุนัฏฐา สุขไทย รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร และ คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วน SHEQ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.)เป็นผู้ส่งมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ, โรงเรีย...
TEX คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย "Best Employer Thailand 2020"
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัล Best Employer Thailand 2020 จาก Kincentric รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ High Employee Engagement, Agile Working Environment, Engaging Leadership และ Strong Talent Focus โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคนและวัฒนธรรมองค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ส...
เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี2564 ให้กับ ชุมชนหนองแฟบ, ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง, ชุมชนหนองน้ำเย็น และ ชุมชนหนองแตงเม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนโดยรอบโรงงาน
เข้าร่วมทำบุญกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คุณ ปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมทำบุญกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง
เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาและสร้างรากฐานความรู้ให้กับสามเณรและถือเป็นโอกาสเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ( TEX ) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอฯ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในสังคม

รับมอบใบประกาศนียบัตรระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ(มยส.)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับมอบใบประกาศนียบัตรระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ(มยส.) โดยมีคุณสายทิพย์ แสงไฟ หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ให้เกียรติ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
ส่งมอบเครื่องกวนน้ำยาทำความสะอาดพื้น ให้กับวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คุณวรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงและวิศวกรรม ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ส่งมอบเครื่องกวนน้ำยาทำความสะอาดพื้นจากการออกแบบและจัดทำของพนักงานจิตอาสา ในโครงการ "ระยองเมืองสะอาด" ให้กับวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจฯ
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 18 ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงซ่อมแซมมัสยิดใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา และการศึกษาสำหรับเยาวชน
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคุณธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
เข้าร่วมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนหนองน้ำเย็น, ชุมชนหนองแฟบ และชุมชนล้อเกวียน
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
เข้าร่วมและสนับสนันการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนันการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออกมาบตาพุด
เข้าร่วมพิธีเปิดงานและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู้ด เฟสติวัล”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู้ด เฟสติวัล” ณ ชายหาดพยูน จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
ฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเปิดอาคารสำนักงานใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ผู้ผลิตสาร แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยมีดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)และคณะผู้บริหารจาก GC บริษัทร่วมทุน GGC และ BASF ร่วมแสดงความยินดี
จัดกิจกรรม SHEQ DAY ประจำปี 2020
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรม SHEQ DAY ประจำปี 2020 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ฯลฯ โดยภายในงานยังมี กิจกรรมนวดผ่อนคลายและการออกร้านขายสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย
ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award
ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award
ร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู๊ด เฟสติวัล”
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู๊ด เฟสติวัล” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ชายหาดพยูน จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
โครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และประธานชุมชนหนองแฟบ คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ตัวแทนจากชุมชนมาบชลูด และตัวแทนจากชุมชนวัดชากลูกหญ้า เข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รับฟังผลการดำเนินงานด้านสิ่ง...
ตัวแทนผู้บริหารTEX ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับ กลุ่มGC
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับ กลุ่ม GC เพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา ธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต คุณพละ สุข...
MD พบเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนฯ พร้อมโปรโมทกระเป๋า TEX-Cycle ตามแนวนโยบาย PTTGC Group
เมื่อวันที่ 4 พศฤจิกายน 2563 คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน TEX เข้าพบ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) พร้อมกันนี้ยังได้มอบกระเป๋า TEX-Cycle ซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามนโยบายของ PTTGC Group
สนับสนุนงบประมาณบูรณะซ่อมแซมมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี
เมื่อวันที่ 3 พศฤจิกายน 2563 คุณทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์ ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนงบประมาณบูรณะซ่อมแซมมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี (มาบตาพุด)
เพื่อใช้สถานที่ในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยมี คุณวินัย หมื่นภักดี
อิหม่ามมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี เป็นผู้รับมอบ
PR170 สนับสนุนรางวัลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุณทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์ ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนรางวัลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทศบาลเมืองมาบตาพุด รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้กับสมาชิก อพปร. โดยมี คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณสุรเชษฐ์...
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณนัฐภรณ์ รัตนา ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต คุณวรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงและวิศวกรรม และ คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระท...
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสย้ายเข้าอาคารสำนักงานใหม่
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดหนองแฟบ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายเข้าอาคารสำนักงานใหม่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (ตะวันออก) มาบตาพุด จังหวัดระยอง
สนับสนุนรางวัล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณสุนัฎฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นตัวแทนผู้บริหารสนับสนุนรางวัล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่21” ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
จัดโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ และ ชุมชนหนองแตงเม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รับฟังผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้ชุม...
กิจกรรมโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนมาบชลูด – ชากกลาง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนมาบชลูด – ชากกลาง โดยมี คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี เป็นโครงการซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคม...
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2563
วันที่ 4-28 ตุลาคม 2563 คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน
ประจำปี 2563 ให้กับ วัดมาบชลูด, วัดเขาไผ่, วัดหนองแฟบ, วัดห้วยโป่ง, วัดประชุมมิตรบำรุง, วัดชลธาราม(พยูน),
วัดโสภณ และ วัดตากวนคงคาราม
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร...
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดตากวนคงคาราม จ.ระยอง โดยมี คุณอำพร พืชพันธุ์ ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้รับมอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ
คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ วัดหนองแฟบ จ.ระยอง โดยมี ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ( ธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอง ) ประจำปี 2562 จาก ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โครงการสานเสวนา และ ให้ความรู้เรื่องสารเคมี กับชุมชนประชุมมิตร ชุมชนสี่กั๊ก และชุมชนล้อเกวียน
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการสานเสวนา และ ให้ความรู้เรื่องสารเคมี กับชุมชนประชุมมิตร ชุมชนสี่กั๊ก และชุมชนล้อเกวียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัว ได้อย่างถูกต้องกรณีสัมผัสกับสารเคมีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี
ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี ณ สำนักงานสมาคมครอบครัวข่าวระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี ณ สำนักงานสมาคมครอบครัวข่าวระยอง(สถานีวิทยุกรีนวอยซ์105, นสพ.ระยองโพสต์) และวันคล้ายวันเกิดคุณสุเมธ นาเจริญ นายกสมาคมครอบครัวข่าวระยอง
จัดโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปี2563
คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับตัวแทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด คุณประสาน บุญเต็ม รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานชุมชนซอยประปา และประธานชุมชนหนองน้ำเย็น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปี2563 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตา-ยาย ณ อาคารสำนักงานระยองหลังใหม่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตา-ยาย ณ อาคารสำนักงานระยองหลังใหม่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมี ดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เป็นผู้ประกอบพิธี
ส่งมอบ ชุดกีฬาให้กับทีมฟุตบอลบ้านสำนักมะม่วง ชุมชนหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 คุณ วรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ส่งมอบ ชุดกีฬาให้กับทีมฟุตบอลบ้านสำนักมะม่วง ชุมชนหนองแฟบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนหนองใหญ่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนหนองใหญ่ โดยมี คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทำบุญกระยาสารท ณ ที่ทำการชุมชนหนองน้ำเย็น
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทำบุญกระยาสารท ณ ที่ทำการชุมชนหนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนบ้านพลง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนบ้านพลง โดยมี คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
มอบเงินสนับสนุน “การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด มาบชลูดคัพ ครั้งที่ 34”
คุณปิยพงศ์ สุขสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด มาบชลูดคัพ ครั้งที่ 34 ณ สนามฟุตบอลชุมชนมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนในชุมชนออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำหู เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำหู เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัวแดง(คลองน้ำหู) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับ “โครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์”เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง ในโครงการ “ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ปันสุข ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์” เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี2563 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 ระดับเงิน
คุณ สุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัดเป็นตัวแทนผู้บริหาร รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 ระดับเงิน ปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องอเนกประสงค์ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สนับสนุนทีมนักกีฬาชมรมยิงปืนสั้นอัดลมเบา (GC Airsoft IPSC) คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนทีมนักกีฬาชมรมยิงปืนสั้นอัดลมเบา (GC Airsoft IPSC) คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง TOP GUN, เหรียญพระราชทานฯ เหรียญเงินประเภท Standard Class A และเหรียญทองแดง ประเภท Standard Class A ในการแข่งขันยิงปืนอัดลมเบาแบบรณยุทธ “NAVA MINDRACHINEE CUP 2020” ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณนัฐภรณ์ รัตนา ตัวแทนผู้บริหาร (TEX) บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมกับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ลงพื้นที่ชุมชน มาบชลูด-ชากกลาง มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2563
สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2563
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอต
วันที่21 กรกฎาคม คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
เพื่อแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก้ปัญหาภาวะโลหิตสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
มอบเงินสนับสนุนให้กับ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
มอบเงินสนับสนุนให้กับ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด” เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการ
โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ
ทำบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ วัด และชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมโครงการรกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ร่วมโครงการรกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
เข้าร่วมโครงการ “สร้างศิลป์ถิ่นบ้านฉางครั้งที่ 3” ประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา
เข้าร่วมโครงการ “สร้างศิลป์ถิ่นบ้านฉางครั้งที่ 3” ประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุน “ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก2020
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุน “โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด” จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมทาสีทางเดินเท้าเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดน้ำริน
นอกจากนี้พนักงานจิตอาสา TEX ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นหางนกยูง ต้นสนปฏิพัฒน์ ต้นอินทนิล ฯลฯ จำนวน 300 ต้น
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนในชุมชนตากวนอ่าวประดู่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนในชุมชนตากวนอ่าวประดู่
ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและหน้ากากผ้าให้กับหน่วยงานราชการและสาธารณสุข
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและหน้ากากผ้าให้กับหน่วยงานราชการและสาธารณสุขในพื้นที่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้งมอบให้กับโรงทานหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้กับโรงทานวัดหนองแฟบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และคุณนัฐภรณ์ รัตนา ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หูฟังทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้า...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนบุคคล
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนบุคคล แชมพู ครีมอาบน้ำ และสบู่ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยมี นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อมอบแทนคำขอบคุณและสร้างความสัมพัน...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำความสะอาดชายหาดบริเวณชายหาดหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำความสะอาดชายหาดบริเวณชายหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดหนองแฟบและปลูกฝังจิตสำนึกการอรุกษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานและชุมชน

บริษัท ไทย อีทอกซีเลทจำกัด (TEX) เข้ารับเกียรติบัตรองค์กร “ลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลทจำกัด (TEX) เข้ารับเกียรติบัตรองค์กร “ลดโลกร้อน...ด้วยการใช้ เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” จาก นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง TEX ได้นำผ้าคูลโหมดฯ มาใช้ตัดเย็บเสื้อสำหรับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 26 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2563 แก่ชุมชนโดยรอบบริษัท ได้แก่ ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด – ชากกลาง ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนฟ้าสีทอง ชุมชนคลองน้ำหู และชุมชนหนองแฟบ เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2563 แก่ชุมชนโดยรอบบริษัท ได้แก่ ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด – ชากกลาง ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนฟ้าสีทอง ชุมชนคลองน้ำหู และชุมชนหนองแฟบ เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลาม ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ชายหาดหนองแฟบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีนี้ TEX ได้สนับสนุนบ้านสำนักมะม่วง เข้าร่วมประกวดข้าวหลามอร่อยและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รวมทั้งยังมีตัวแทนพนักงาน TEX เข้าร่วมแข่งขันกินข้าวหลาม (กินจุ กินเร็ว) ได้แก่ คุณปริญญา สี่สุวรรณ (PD) และคุณหยาดวรุณ ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบชุมชนโดยรอบบริษัท เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบประธานชุมชน
โดยรอบบริษัทเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พี่น้องในชุมชนและบริษัท
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) สนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 แก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน
เมื่อวันที่ 6 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) สนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 แก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม การจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาต่อไป
ผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการ
เมื่อวันที่ 2 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) เข้าพบ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ หน่วยงานราชการ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) จัดกิจกรรมเพิ่มที่สีเขียวปลูกต้นจิกทะเล
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกต้นจิกทะเล จำนวนทั้งสิ้น 30 ต้น บริเวณโดยรอบ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ชายหาดหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่สาธารณะภายในชุมชน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เปิดบ้านต้อนรับ นายอรัญ ใจตั้ง รองนาย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เปิดบ้านต้อนรับ นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ผู้แทนชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนตลาดห้วยโป่ง และชุมชนแผ่นดินไท เข้าเยี่ยมชมโรงงานใน โครงการเปิดบ้าน (Open House) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบถึง กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ผลิตภัณฑ์แล...
นางสุนัฎฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 โดยได้ร
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 62 นางสุนัฎฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 โดยได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทและพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับ บริษัทในกลุ่ม GC เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแหลมเจ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับ บริษัทในกลุ่ม GC เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแหลมเจริญ – หาดสุชาดา เนื่องในวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เพื่อรักษาและพื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายหาดให้สะอาด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งระยอง

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด (TEX ) ร่วมงานทำบุญสำนักพิมพ์และแสดงความยินดีในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณสุเมธ นา
เมื่อวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด (TEX ) ร่วมงานทำบุญสำนักพิมพ์และแสดงความยินดีในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณสุเมธ นาเจริญ บรรณาธิการสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ระยองโพส และ คุณอนัญญา พยัฆเษม บรรณาธิการสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์นิวส์ไลน์โพสต์ตามลำดับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและสื่อท้องถิ่น
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด (TEX ) สนับสนุนประเพณีบุญกระยาสารทชุมชนหนองน้ำเย็น
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด (TEX ) สนับสนุนประเพณีบุญกระยาสารท ณ ชุมชนหนองน้ำเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบบริษัทและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับ บริษัทในกลุ่ม GC เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อรักษาและพื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายหาดให้สะอาด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนท
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ทุนละ 1,000 บาท คัดเลือกจากสถานศึกษาโดยรอบบริษัท ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และโรงเรียนบ้านพยูน โดยมี คุณปิยะ สุริย์ กร...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดขึ้นโดย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้ที่ได้รับ ซึ่...
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC ทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ และชายหาดพลา
เมื่อวันที่ 3 และ 15 กรกฏาคม 2562 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC ทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และชายหาดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรักษาและพื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายหาดให้สะอาด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมสนับสนุนประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมสนับสนุนประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณีทำบุญเข้าพรรษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วม “โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด” จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นายจีระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี ผู้ประกอบการโรงงาน หน่วยงานราชการ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดพยูนรวมทั้งพนักงานจิตอาสา TEX ได้ร่วมกันปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 50 ต้น กิจ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการ เปิดบ้าน (Open House) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
ต้อนรับ นายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตร3ตำบลบ้านฉาง ผู้แทนชุมชนสี่กั๊ก ชุมชนล้อเกวียน และชุมชนประชุมมิตร เข้าเยี่ยมชม
โรงงานใน โครงการเปิดบ้าน (Open House) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบถึง กระบวนการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ ผลิตภัณฑ์และของเสีย...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการ “ ทุนต้นกล้าอาชีวะ พัฒนาบ้านเกิด ”มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการ “ทุนต้นกล้าอาชีวะ พัฒนาบ้านเกิด” เพื่อสนับสนุน
เยาวชนที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด
หลักสูตร ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรุ่นที่ 1 ได้แก่ นายอรรถพล ทองอุบล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
โดยมี คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ ให้เก...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วม “โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด”
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วม “โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด”
จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธี
ภายในงานมี ผู้ประกอบการโรงงาน หน่วยงานราชการ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดพยูนรวมทั้ง
พนักงานจิตอาสา TEX ได้ร่วมกันปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 5...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนกับการตรวจประเมินโครงการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว-ดาวเขีย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนกับการตรวจประเมินโครงการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและเชิญให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบถึง กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ผลิตภัณฑ์...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท ณ ชุมชนซอยประปา
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด (TEX)
จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนซอยประปา ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลและกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้าน OPEN House ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินโครงการเปิดบ้านครั้งแรกของปี 2562 เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณ นพพร ป้อมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง ตัวแทนจากชุมชนฟ้าสีทอง ชุมชนทัพย์สมบูรณ์ ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก ชุมชนกหนองใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชน มีความเชื่อมั่งในการบริหารจัดการของบริษัทและกระชับควา...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 7 ถึง 23 เมษายน 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ให้กับชุมชนแผ่นดินไท ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉาง ชุมชนฟ้าสีทอง ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท ณ ชุมชนอิสลาม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ชุมชนอิสลาม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนวัสดุอุกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คุณวรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) มอบวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ในรายวิชา Project Based Learning และ รายวิชา โครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด มอบเครื่องพิ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท รับรางวัล Responsible Care ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ตัวแทนผู้บริหาร เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัล Responsible Care Gold Awards ให้กับสมาชิก Responsible Care ที่ทำแบบประเมิน ระดับสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการจัดการ (THE IMPLEMENTATION CATE...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดพยูน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับ บริษัทในกลุ่ม GC เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดพยูน เพื่อรักษาและพื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายหาดพยูนให้สะอาด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้า CoolMode
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ตัวแทนผู้บริหารเข้ารับมอบเกียรติบัตร“องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัด...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมคะเน โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพและพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดร...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX ) สนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 5 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด (TEX ) สนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลาม ณ ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด - ชากกลาง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนฟ้าสีทอง ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนพยูน ชุมชนตากวน - อ่าวประดู่ ชุมชนวัดชากลูกหญ้าเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ชุมชนรอบโรงงาน
ตัวแทนพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ประธานและคณะกรรมการชุมชน ณ ชุมชนในเขตพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ชุมชนและหน่วยงานราชการโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนมงคลวิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย (วัดเขาสาป)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมบริจาคโลหิตกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) และสภากาชาดไทย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และปลูกฝังความเป็นจิตสาธารณะให้กับพนักงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนงานวันรวมน้ำใจสู่นูรู้ลฮิดายะห์ (ครั้งที่ 16)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่นูรู้ลฮิดายะห์ (ครั้งที่ 16) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ มัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์ ชุมชนอิสลาม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีคุณสุชาติ กอเซ็ม ประธานคณะกรรมการชุมชนอิสลามเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนาอิสลามในเขตชุมชน และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ใน “งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2561”
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตัวแทนบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ใน “งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสมทบทุนให้กับเหล่ากาชาดสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงองค์กรหน่วยงานการกุศล และเพื่อเป็นการกระชับ...
TEX เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และชุมชน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินโครงการเปิดบ้าน ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรับฟังการรายงานผล การดำเนินงานในด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบพัดลมเพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบพัดลมเพื่อใช้ในงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนบ้านประชุมมิตร ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนวัดตากวน- อ่าวประดู่ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด ชุมชนซอยร่วมพัฒนา และชุมชนหนองแตงเม เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
TEX ฉลองครบรอบ 12 ปี การทำงานด้วยความปลอดภัยโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เป็นประธานเปิดงาน SHE Day 2018 : 12 years without lost time injuries หรือ ครบรอบ 12 ปีไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน TEX เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงงาน TEX นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)จังหวัดระยอง
งาน SHE Day ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมประเพณีทำบุญกฐินสามัคคี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดห้วยโป่ง วัดมาบชลูด วัดหนองแฟบ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และวัดชากลูกหญ้า ในวันที่ 16 พฤศิจกายน 2561 เพื่อสืบสานงานบุญประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกลุ่ม GC ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี 2561 ณ วัดตากวน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท ณ ชุมชนหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลแล...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมโรงงาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 พนักงานชุมชนสัมพันธ์บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นตัวแทนเข้าร่วม และสนับสนุนการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด ชุมชนวัดโสภณ เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับสังคมและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวชุมชนฯ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2561
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัล CSR-DIW Continuous Award ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 17 สิงห...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดพิธีทำบุญและร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คุณเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลตายาย ไหว้เครื่องจักร และพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ โดยมี คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน TEX เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังมี พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 และ 8 สิงหาคม 2561 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ตัวแทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จำนวน 70 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนบ้านพยูน โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และโรงเรียนวัดห้วยโป่ง เพ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปปล่อย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พนักงานจิตอาสาบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน การกุศลในโครงการ “ปั่นไปปล่อย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล” เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดและที่อื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อม เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน
เมื่อวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2561 พนักงานจิตอาสาบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
ณ ชุมชนมาบชลูด และชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ณ วัดมาบชลูด
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงาน คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต คุณวรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ณ วัดมาบชลูด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทำบุญเข้าพรรษา และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เปิดบ้านต้อนรับรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และพี่น้องชุมชนพยูน 1 – 4 เยี่ยมชมโรงงาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงาน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับคุณอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และพี่น้องชุมชน
พยูน 1 – 4 เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท ณ ชุมชนบ้านพลง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คุณสายันต์ บุญญานุศิริ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการชุมชนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสื...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณชายหาดพยูนใหม่
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 พนักงานจิตอาสาบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณชายหาดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในโครงการ “ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
ประจำปี 2561” ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ บริเวณชายหาดพยูนใหม่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
บริษัทไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 185 กิโลกรัม พร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับศูนย์คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง
บริษัทไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 185 กิโลกรัม พร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับศูนย์คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีในโครงการ “รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง” ปลู
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีในโครงการ “รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง” ปลูกต้นไม้จำนวน 600 ต้น
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “3Rs Ranger จิ๋วพิทักษ์ขยะ” อบรมเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้แก่คณ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “3Rs Ranger จิ๋วพิทักษ์ขยะ” อบรมเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพยูน รวมทั้งตัวแทนชุมชนพยูน 1 พยูน 2 และพยูน 3
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนตลาดมาบตาพุด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ชุมชนและหน่วยงานราชการโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ได้รับทั้งรางวัลธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอง โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ถือว่าเป็นรางวัลที่แสดงถึงความดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยดีเสมอมา
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 28
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 พนักงานจิตอาสาบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมดูแลน้องๆผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนซุ้มอาหารในโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ 28 ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลตายาย ไหว้เครื่องจักร และพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานและดำเนิน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลตายาย ไหว้เครื่องจักร และพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ เนื่องในโอกาสจัดตั้งครบ 13 ปี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต
วันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับหน่วยงานราชการ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์บริษัท ชุมชนวัดโสภณ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 คุณประสพ นิภารักษ์ ผู้จัดการโรงงาน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ และพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมสานเสวนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ณ ชุมชนวัดโสภณ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จั...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานจิตอาสา ตัวแทนบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณสระน้ำสาธารณะ หลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการลดปัญหาการระบายน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันบ้านฉาง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคุณภัทรพล สุวรรณวุฒิ ประธานชุมชนแผ่นดินไท เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบฉุกเฉินและเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมพิธีเปิดงานปิดทองพระใหญ่ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนงานทำบุญประจำปี ปิดทองพระใหญ่และขอพรหลวงพ่อโสธร ณ วัดกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

งานบุญปิดทองพระใหญ่และขอพรหลวงพ่อโสธร เป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดของปี ของวัดกรอกยายชา เป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ใดได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผ...
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทำบุญข้าวหลามชุมชนรอบรั้วโรงงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนงานบุญข้าวหลามชุมชนรอบรั้วโรงงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทำบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนงานบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ
ผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานภาครัฐ
ผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานภาครัฐ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ และโรงเรียนโดยรอบโรงงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ และโรงเรียนโดยรอบโรงงาน
TEX มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ศูนย์งานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ประจำปี 2560
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ประจำปี 2560”ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
TEX จัดพิธีทำบุญสักการะศาลพระภูมิและพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสจัดตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 12 ปี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) จัดพิธีทำบุญสักการะศาลพระภูมิและพิธีสงฆ์ในโอกาศครบรอบ 12 ปี
TEX มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
TEX กับโครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้กับชุมชน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) กับโครงการแบ่งปันของเหลือใช้และขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน
TEX ร่วมกิจกรรมกลุ่ม PTTGC ทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ
TEX ร่วมกิจกรรมกลุ่ม PTTGC ทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ
TEX สนับสนุนการจัดงานทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) สนับสนุนจัดงานประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2560
TEX ร่วมงานทำบุญปิดทองพระใหญ่ ณ วัดกรอกยายชา
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกิจกรรมทำบุญปิดทองพระใหญ่ ณ วัดกรอกยายชา
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบโรงงาน
thai บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทดสอบข้อความเพิ่มเติมรายละเอียดข่าวว่าสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง โดยเพิ่มข้อความยาวๆ ที่มี html tag ตัวหนา หรือ มี sql insertion ' ประมานนั้น
TEX มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดห้วยโป่งและวัดตากวน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ส่งเสริมให้น้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีงานทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2560
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) สนับสนุนการจัดงานประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2560
TEX รับเกียรติบัติโครงการโรงงงานสีขาวระดับที่ 1
TEX รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาว ระดับที่ 1
TEX รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 (ต่อเนื่องปีที่ 3)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559