Contact UsCONTACT FORM

Contact group


CONTACT INFORMATION

สำนักงาน 
ที่อยู่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์สำนักงาน : +66-2-265-8400
โทรสารสำนักงาน : +66-2-265-8125
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548034668


โรงงาน :
ที่อยู่ : 11 ซอย จี12 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์โรงงาน +66-38-977-241
โทรสารโรงงาน : +66-38-977-222, +66-38-977-223
อีเมล์ : Marketing@tex.co.th
เว็บไซต์ : www.tex.co.th


QR Code :แผนที่สำนักงาน :แผนที่โรงงาน :
Bangkok
Rayong  • Marketing@tex.co.th
  • Copyright © 2017 Thai Ethoxylate Co.,Ltd. ( TEX ).All rights reserved