การกำกับดูแลกิจการที่ดี  ข้อมูลติดต่อของคุณ

  เลือกหัวข้อ: การละเมิดของ *
  ยืนยันการเปิดเผยหรือการร้องเรียนของคุณ *

ไฟล์แนบ (ถ้ามี)
File size much less than 5 MB. File type allowed: doc, docx, xls, xlsx, pdf

กรุณาระบุชื่อของผู้ที่ต้องการส่งอีเมล์
  • Marketing@tex.co.th
  • Copyright © 2017 Thai Ethoxylate Co.,Ltd. ( TEX ).All rights reserved